2021-11-16 12:00:52

SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI

Svake godine 14. studenoga, obilježavamo Svjetski dan šećerne bolesti. Svjetski dan šećerne bolesti najveća je globalna kampanja podizanja svijesti o toj bolesti, a od 2006. godine je i službeno priznat od Ujedinjenih naroda. Dan šećerne bolesti obilježava se 14. studenog na rođendan Fredericka Bantinga koji je zajedno s Charlesom Bestom prije 100 godina uspješno izolirao hormon inzulin, jedan od najvažnijih otkrića u liječenju šećerne bolesti. Otkriće inzulina promijenilo je svijet. Inzulin je od tada spasio milijune života i smatra se jednim od najvećih medicinskih dostignuća svih vremena. Otkrićem inzulina i njegovom komercijalnom proizvodnjom šećerna bolest od smrtne postala je kronična bolest.

Šećerna bolest predstavlja veliki javnozdravstveni problem zbog sve većeg broja oboljelih, a taj broj će i dalje rasti. Međunarodna dijabetička federacija navodi da u svijetu od šećerne bolesti boluje 537 milijuna ljudi, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 783 milijuna do 2045. godine. U Republici Hrvatskoj je 2020. godine prema podacima CroDiab Registra (Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću) registrirano 310.212 punoljetnih osoba s dijagnozom šećerne bolesti.

Tema svjetskog dana šećerne bolesti od 2021-2023. g je Dostupnost skrbi osobama sa šećernom bolešću sa sloganom Ako ne sada, kada? S ciljem prevencije bolesti kroz usvajanje zdravih životnih navika.

Iz tog razloga, tijekom ovog tjedna odlučili smo učenike potaknuti na fizičku aktivnost kroz skupljanje kilometara hodanjem, trčanjem ili drugom fizičkom aktivnošću. Učenici će pratiti svoju aktivnost raznim aplikacijama te će „dokaz“ poslati profesorima TZK. Njihove aktivnosti ćemo složiti u jedan kolaž i objaviti na našim stranicama.


Gimnazija A. G. Matoša Đakovo