2021-12-17 08:41:13

LJEPOTE FIZIKE U SNJEŽNIM PAHULJICAMA

Učenici 3.b razreda pokazali su ljepote fizike u snježnim pahuljicama. Podijelili su se u manje skupine i svaka skupina imala je svoj zadatak koji je morala napraviti za 14 dana.

Zadatke su  prezentirali pred ostalim učenicima u razredu, nakon čega je slijedila rasprava.

Ovakvim načinom rada učenike se potiče na znanstveno razmišljanje i timski rad.

Prva skupina je napravila 20 različitih pahuljica od papira i istražila ulogu fizike.

Snježna pahuljica je kristal leda. U najvećem broju snježne pahuljice su nakupine monokristala leda. Nastaju u oblacima na temperaturama nižim od 0 °C, no ne, kako se obično misli, smrzavanjem vode već isključivo izravno iz vodene pare prisutne u zraku.

Proces nastajanja pahuljica  je fizikalno razumljiv tumačenjem faznog dijagrama vode.

U zraku, na nekoj udaljenosti od površine Zemlje (istoznačno tlaku zraka), u ograničenom prostoru oblaka, unutar određenog opsega temperatura i vlažnosti, istodobno postoje dva, a često i tri, agregatna stanja vode. Na temperaturama nižim od 0°C koegzistiraju sve tri faze: tekuća (pothlađena), parovita i kruta (kristalići leda – snježne pahuljice). Njihov količinski odnos ovisi o visini, odnosno temperaturi i tlaku zraka te o vlažnosti. Za pojavu i rast krute faze ili kristalića leda, uz uvjet inicijalne nukleacije, odgovorna je povećana vlažnost iznad zasićene, a nazivamo je prezasićenost ili supersaturacija  (saturacija- zasićenost i supersaturacija-prezasićenost)

Na danoj temperaturi proces se zaustavlja kad nestanu, potroše se, kapljice vode. Daljnji tijek rasta, a to znači brzina rasta i oblici koje će kristal poprimiti tijekom rasta u oblaku, prije nego što, zbog težine, započne pad prema tlu, ovisit će o dvama čimbenicima:  mikroskopskoj strukturi površine kristalića leda i brzini difuzije molekula vodene pare kroz zrak na putu od pothlađenih kapljica vode iz najbližeg susjedstva do površine kristala.

M. Katilović, Z. Degmečić, F. Davidović i L. Perić

Druga skupina je osmislila tri konceptualna zadatka.

Kako se gibaju pahuljice koje u sat vremena vjetar otpuše sjeverno 50 m, u idućih sat vremena još 42 m i u još sat vremena 30 m?

a) jednoliko    b) ubrzano    c) usporeno   d)složeno

Zašto se čuje intenzivan zvuk kada gazimo po netaknutom snijegu? O čemu taj zvuk ovisi?

a) površini s kojom gazimo   b) strukturi snijega   c) temperaturi snijega   d) količini snijega

Na Božićnom je drvcu koncem obješen ukras u obliku staklene pahuljice, ako je masa konca zanemariva, napetost konca je:

a )jednaka u svim dijelovima  b) najveća na sredini konca

c) veća u donjem dijelu konca nego u gornjem  d) veća u gornjem dijelu konca nego u donjem

D. Kocur, R. Lukačević i K. Humbal

Treća skupina je osmislila tri numerička zadatka.

Kolika će biti visina snježnog pokrivača, ako je njegova masa 500kg, gustoća 100g/cm³

i pada po površini od 10m²? 

Koliko je vremena potrebno da pahuljica slobodnim padom s visine 80 m dođe do tla?

Kojom brzinom se pahulja kretala pri slobodnom padu trajanja 5s ?

A.Vomš, M. Dunđer, G. Josipović i R. Matić

Četvrta skupina je osmislila tri pokusa.

Kristalizacija

Zadatci: uvod, hipoteza, eksperimentalno istraživanje, video, zaključak
Pribor: sol, staklena čaša, voda, žličica, škare, tkanina, 

Upute: Od tkanine izrežite oblik pahuljice. Zatim u  čaši vode pripremite otopinu kuhinjske soli tako da uz miješanje dodate sol sve dok na dnu ne ostane nešto neotopljene soli. Uronite u otopinu pahuljicu od tkanine. Zatim čašu stavite na mirno, toplo mjesto. Ostavite otopinu da odstoji nekoliko dana.

Metalna pahuljica

Zadatci: uvod, hipoteza, eksperimentalno istraživanje, video, zaključak
Pribor: metalna žica, magnet i papir

Upute: Napravite pahuljicu od žice i zatim napravite pahuljicu od papira. Pokušajte približiti magnet objema pahuljicama da biste vidjeli kako će pahuljice reagirati na približavanje magneta.

Pitanja:
1. Koju kuglicu će magnet prije privući?
2. Ovisi li privlačenje magneta o vrsti materijala predmeta na koji će djelovati?

Slobodan pad pahuljice

       Zadatci: uvod, hipoteza, eksperimentalno istraživanje, video, zaključak

Pribor : plastične slamke, metalna žica, škare, ljepilo i štoperica
Upute: Napravite pahuljice od slamki i od metalne žice. Zatim ih ispustite s određene visine i štopericom mjerite vrijeme koje im treba da dođu do podloge.

Pitanja :

Koliki je slobodan pad metalne pahuljice, a koliki plastične pahuljice. Koja će kuglica prije pasti do podloge? Obrazložite vašu tvrdnju.

L. Vračević i M. Furjan

Peta skupina je snimila video s pokusima koje je osmislila četvrta skupina.

Video će biti na našem YouTube kanalu.

E. Vomš, K. Birtić i Melani Bala

Šesta skupina je napravila digitalni plakat pod nazivom SNJEŽNE PAHULJICE I FIZIKA koji možete pogledati u prilogu.

M. Gavljak, M. Gorjanac, M. Blažević i A. Ivančić

 


Gimnazija A. G. Matoša Đakovo