2022-02-16 19:24:31

LJUBAV KROZ GRAFOVE

Usvojivši odgojno-obrazovne ishode FIZ SŠ C.1.1. Analizira pravocrtno gibanje, učenici 1.a razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije prikazali su ljubav kroz grafove.

Učenici su dobili zadatak da pomoću grafova ispišu VALENTINOVO. Rok za izvršenje zadatka bio je 14 dana, a potom su odrađeni zadatak poslali učenicima koji su bili zaduženi sve pregledati, provjeriti i ispraviti.

Jedanaestero učenika prikazalo je u s-t, v-t ili a-t grafu jedno slovo riječi VALENTINOVO, a zatim su opisali kakvo gibanje prikazuje graf.

V – su prikazali grafom pomaka, ovisnost položaja tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

A – su prikazali grafom pomaka, ovisnost položaja tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

L – su prikazali grafom brzine, ovisnost brzine tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

E – su prikazali grafom akceleracije, ovisnost akceleracije tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

N – su prikazali grafom pomaka, ovisnost položaja tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

T – su prikazali grafom akceleracije, ovisnost akceleracije tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

I – su prikazali grafom brzine, ovisnost brzine tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

N – su prikazali grafom brzine, ovisnost brzine tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

O – su prikazali grafom puta, ovisnost prijeđenog puta nekog tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

V – su prikazali grafom brzine, ovisnost brzine tijela koje se giba duž osi x o vremenu t.

O – su prikazali grafom puta, ovisnost prijeđenog puta nekog tijela koje se giba duž osi x o vremenu t

Učenici su ponovili koncepte vezane uz put i pomak, jednoliko pravocrtno gibanje, jednoliko ubrzano gibanje, jednoliko usporeno gibanje i nejednoliko gibanje.


Gimnazija A. G. Matoša Đakovo